Jorge Luis Borges

Prikazuje se jedan rezultat

Jorge Luis Borges (1899. – 1986.) rođen je u Buenos Airesu, a školovao se u Europi. Jedan je od najznačajnijih književnika svoga doba. Objavio je brojne zbirke poezije, eseja i pripovjedaka, a sabrana su mu djela objavljena na hrvatskom jeziku 1985. godine.
Dobitnik je mnogih nagrada, poput Nagrade Cervantes (1979.), Alfonso Reyes (1973.), godišnje nagrade Fondacije Ingram Merrill (1961.), bienalne Jeruzalemske nagrade (1971.) i brojnih drugih.

© Wikipedia